Veliko istraživanje: Kakvo je postojanje veze između autizma i gledanja TV-a

Izvor: Danas; M. R. / Foto: Pixabay

Učestalost poremećaja autističnog spektra veća je među dečacima koji su tokom prve godine života proveli više vremena ispred TV, pokazala je višegodišnja studija koju su vodili japanski istraživači a koja je objavljena u časopisu JAMA Pediatrics.

Ova studija obuhvatila je preko 84,000 dece oba pola. Majke su kroz upitnik odgovarale na pitanja koliko vremena njihova deca provode ispred ekrana, gledajući TV ili DVD, dnevno.

Ponuđeni odgovori bili su da dete uopšte nije gledalo TV, zatim da je gledalo TV manje od sat vremena,  potom više od sat a manje od dva sata, više od dva a manje od četiri, odnosno više od četiri sata. Majke su takođe odgovarale na pitanja da li je njihovom detetu otkriven poremećaj autističnog spektra sa tri godine.

Istraživači su pokazali da što su više vremena dečaci provodili ispred ekrana tokom prve godine života, veće su šanse bile da sa tri godine imaju ASD. Isto nije važilo i za devojčice.

Među posmatranom decom, njih 330 imalo je dijagnozu ASD sa tri godine. Većinu su pri tome činili dečaci.

Među decom koja nisu gledala TV tokom tokom prve godine života bilo je 5,8 odsto onih kod kojih je otkriven ASD. Na drugoj strani, među decom koja su gledala TV više od dva a manje od četiri sata bilo je 31.7 odsto onih sa ASD.

Procenat dece kod kojih je ustanovljen poremećaj autističnog spektra a koja su gledala TV više od četiri sata tokom prve godine života bio je deset odsto.

Iako ova studija ima dosta prednosti uključujući veliki broj obuhvaćene dece, ona ima i nekoliko nedostataka zbog kojih i ne može da da odgovor na pitanje da li izloženost ekranu u najranijem dobu utiče na razvoj poremećaja autističnog spektra.

Sajt Medscape prenosi stav pedijatara koji navode da u ovoj studiji ne postoji objašnjenje zašto su roditelji dozvoljavali deci da provode više vremena pred TV-om.

– Decu sa poremećajem autističnog spektra često ne mogu da zabave uobičajne igračke i teže ih je umiriti – kazala je pedijatar Karalyn Kinsella, istakavši da je stoga moguće da im roditelji dozvoljavaju više vremena pred ekranom kako bi ih umirili

– Ono što bih volela da saznam od roditelja koji su dozvolili deci da provode više vremena pred ekranima jeste zašto su to učinili. Da li je to bilo zato što je bilo teško umiriti decu ili zato što se činilo da je ekran jedino što im donosi zadovoljstvo? Ako bi to bio slučaj, onda bismo imali obrnutu hipotezu – navela je Kinsella.

Svetska zdravstvena organizacija inače preoporučuje da deca do godinu dana ne bi trebalo uopšte da gledaju TV niti da budu izloženi ekranima. Tokom pandemije vreme koje deca provode ispred ekrana međutim značajno je poraslo.