Regulatorna tela prate TV N1, a za ostale “nemaju kapacitet”

Izvor: N1; Žaklina Tatalović / Foto: Pixabay

Nadzorno telo za praćenje elektronskih medija tokom izborne kampanje počelo je juče da nadgleda javni servis, televizije sa nacionalnim frekvencijama, ali i N1 i Novu S. Kakvi su prvi utisci poslmatranja programa pred predstojeće izbore?

Televizije daju više prostora vanparlamentarnim strankama, prvi su utisci nadzornog tela. Ali, nisu oni jedini koji gledaju TV program. BIRODI saopštava da monitoring do 31. januara pokazuje da sve televizije postaju, kako kažu, reklamni prostor predsednika Aleksandra Vučića dok jedini izuzetak jeste kablovski kanal N1.

Srđan Miljković iz REM-a kaže da su od 16. do 31. januara povećani i vreme, i broj i procenat vanparlamentarnih stranaka i političkih pokreta na programima svih posmatranih pružalaca medijskih usluga, osim na programu TV Hepi.

Dok su vanparlamentarnim strankama koje žele učešće na predstojećim izborima RTS, Pink i Prva televizija posvećivale po oko dva sata, na televiziji N1 glas tih stranaka mogao je da se čuje ukupno oko šest sati.

Međutim nije sve u minutima i satima važno je, kaže Dražen Pavlica iz BIRODI-ja, i kako se temama pristupa. Već duže vreme novinari samo postave mikrofon, prenesu ko je šta rekao i ne pitaju ništa, upozorava on.

“Za demokratska načela i političku kulturu u celini, jako je važno da imamo kritiku, preispitivanje i kontrolu vlasti. Ako je ova tema zastupljena sa samo jedan procenat, možemo izvesti nedvosmislen zaključak kako to demokratsko načelo i ta srž političke kulture, naprosto, u ovom slučaju nije zadovoljena”, ističe Pavlica.

Mediji, pre svega oni sa nacionalnom frekvencijom, postali su sredstvo promocije i propagande, dodaje Zoran Gavrilović iz BIRODI-ja.

“I kao reakciju na to, imate pasivnu javnost, odnosno hibridnu javnost, odnosno fabrike botova koje služe da simuliraju javnost”, primećuje on.

Ipak, neće svi informativni kanali biti predmet posmatranja. Član privremenog nadzornog tela Rade Veljanovski, kaže da za monitorning novih kanala koji su informativni poput Juronjuza i Tanjuga nemaju kapacitete i ljude.