MILOŠ JOVANOVIĆ ZA KARAKTER: ZAŠTO METLA?

miloš jovanović

Ne postoji verovatno ništa bolje što simbolizuje ono što je danas potrebno Srbiji. A Srbiji je potrebno da se očisti, da se dovede u red, ocenio je Miloš Jovanović, član Predsedništva Pokreta Metla 2020, za Karakter

Konačno moramo da se trgnemo, jer ćemo kao narod i država nestati

Zašto Metla? Zato što ne postoji verovatno ništa bolje što simbolizuje ono što je danas potrebno Srbiji. A Srbiji je potrebno da se očisti, da se dovede u red, konačno da se pospremi. A potrebno je i da se počiste sve one negativne pojave, počev od partitokratije, odnosno činjenice da su nam političke stranke danas kidnapovale državu, do nekih ljudi koji su predugo na političkoj sceni Srbije.

Uništenje partitokratskog sistema je osnova svega. Danas je u Srbiji partijska knjižica, naravno vladajuće partije, važnija i od radne i od studentskog indeksa. Stranačkom knjižicom se dobija ili zadržava posao. E, tome ćemo stati na put. Kako? Tako što ćemo promeniti izborni sistem, uvesti većinski, to jest, omogućiti građanima da glasaju za ljude po imenu i prezimenu, a ne za anonimne i beskrvne stranačke liste. To će ubiti stranačku vojsku, moć lidera stranaka i ljudi će odlučiti da se politički aktiviraju. Tada više neće biti partijske stege koja pritiska sve u državi – od sudstva i Tužilaštva do medija. Onda nećemo imati sramne slučajeve kao što su nelegalni objekat na Pančićevom vrhu koji dve godine niko ne sme da ode da sruši, ili moguću trgovinu uticajem ministra Stefanovića i njegovog oca.

IT sektor treba vratiti u paušalno plaćanje poreza

Ovo je osnova i za ekonomski napredak, i Metla 2020 tu predlaže ozbiljne mere za reindustrijalizaciju zemlje. Posebno je važna namenska industrija, koju ćemo ojačati kroz novoformiranu Razvojnu banku. Takođe, IT sektor treba vratiti u paušalno plaćanje poreza, jer je to grana od koje se puno očekuje u budućnosti.

A da bi bilo pravde za sve naše građane, moraju da budu ispunjene i sledeće tri stvari. Prvo, Pokret Metla 2020 će ukinuti mogućnost da izrečene kazne za korupciju budu ispod zakonskog minimuma od dve godine zatvora. To znači da ako je neko optužen i osuđen za primanje mita, ne može ni pod kojim okolnostima da izbegne odlazak u zatvor. Drugo, uvešćemo instituciju agenta provokatora. Mi danas u zakonu imamo prikrivene islednike, ali samo za dela koja su vezana za organizovani kriminal, dok Pokret Metla 2020 smatra da bi agent provokator trebalo da istražuje i dela vezana za korupciju. I treće, donećemo istinski zakon o poreklu imovine, koji se neće odnositi kao sadašnji na sve građane, već samo na nosioce javnih funkcija od 1990. godine naovamo.

Uništenje partitokratskog sistema je osnova svega

Suština je da konačno moramo da se trgnemo, jer ćemo inače kao narod i država nestati. Danas, ili će možda biti kasno neki drugi dan. Zato je danas potrebna Metla! Ja nemam Metlu, imate je vi, građani Srbije i vi ćete nam dati tu Metlu u ruke, i ja tražim to poverenje od vas!

Share