BILJANA ĐORĐEVIĆ ZA KARAKTER: ŠTA SVE MORAMO

BILJANA ĐORĐEVIĆ, koalicija MORAMO, piše za KARAKTER

MORAMO da prigrlimo politiku jer su je jako vešto otuđili od nas, pa umesto da osvestimo da imamo moć kada se udružimo, mi bežimo od politike i tako prihvatamo da ostanemo nemoćni. Moramo da radimo ono u šta verujemo da ne bismo morali da radimo sve ostalo.

MORAMO da nateramo najvećeg zagađivača da plati najviše – na izborima i pred sudovima.

MORAMO da pružimo šansu novim ljudima koji zagovaraju nove politike i moramo da budemo tolerantniji prema njima kada se politikom ne bave “profesionalno”, jer politika i treba da bude srčana borba za dobar život u zajednici a ne profesija za ispunjenje ličnih ambicija.

MORAMO da promenimo prioritete u politici – onda kada glavna debata bude oko toga ko će voditi resor obrazovanja, znaćemo da smo na dobrom putu, jer će to značiti da brinemo o budućim generacijama slobodnih i jednakih građanki i građana, a ne da ih pripremamo da budu podanici i rezervna armija rada.

MORAMO da radikalno preokrenemo stvari jer ovakvom političkom i ekonomskom sistemu odgovara da drži ljude u siromaštvu. BDP se ne maže podjednako na svačiji hleb. Nova strategija ekonomskog razvoja treba da omogući da minimalna zarada dostigne platu za život i koja obezbeđuje zadovoljenje minimuma socijalnih i egzistencijalnih potreba radnika i radnica i njihovih porodica.

MORAMO da decentralizujemo Srbiju kao što moramo da decentralizujemo Beograd

MORAMO da smanjimo ogromne socijalne razlike u društvu. Način na koji to radimo je obrazovanjem koje ne produbljuje nego prevazilazi ove razlike, jačanjem radnog zakonodavstva koje nudi sigurnost zaposlenja i koje je u interesu radništva a ne stranih investitora i domaćih tajkuna, i pravednom umesto nepravednom poreskom politikom.

MORAMO da ulažemo više u obrazovanje i nauku, zdravstvo i socijalnu zaštitu, umesto u vojsku i policiju.

MORAMO da, pre svega, ulažemo u ljude a ne samo u zgrade – jer zgrade ne obrazuju našu decu, one ne leče naše roditelje i prijatelje i ne brinu o najugroženijima koji uz podršku mogu biti ravnopravni članovi društva.

MORAMO da prestanemo da velike zagađivače nagrađujemo profitima, dok mi plaćamo zdravljem i uništenim životima. MORAMO, da bismo svi mogli da dišemo.

MORAMO da siromašne građane koji su individualni zagađivači informišemo o tome kako ugrožavaju i sebe i druge i da ih sistemski podržimo da promene način na koji se greju tako da to bude dobro za sve.

MORAMO odbraniti vodu. Voda je prirodni resurs i mora ostati u kategoriji javnog vlasništva.

MORAMO, jer nisi tražila, i nisi kriva. Moramo, da bi jednog dana bezbedno mogla da prijaviš.

MORAMO da omogućimo ženama da imaju slobodno vreme – za usavršavanje, druženje, bavljenje politikom – umesto što se bave neplaćenim kućnim radom.

MORAMO ukinuti ugovore o privremenim i povremenim poslovima jer uskraćuju radnicima i radnicama osnovna prava, neustavni su i nepotrebni.

MORAMO da prestanemo da velike zagađivače nagrađujemo profitima, dok mi plaćamo zdravljem i uništenim životima. MORAMO, da bismo svi mogli da dišemo

MORAMO da obezbedimo da naknada za trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta bude isplaćivana u visini 100% zarade za zaposlene i u visini minimalne zarade za nezaposlene trudnice i porodilje.

MORAMO da institucionalno podstaknemo očeve da se od početka uključe u odgajanje dece. Omogućićemo ocu da koristi pravo na odsustvo radi nege deteta u trajanju od tri meseca do navršenog 15. meseca deteta.

MORAMO da smanjimo broj dece u odeljenjima, da obezbedimo besplatne udžbenike i školske kuhinje, da učionica postane centar učenja, a škola centar lokalne zajednice.

MORAMO da razvijamo stambeni fond u javnoj svojini za dugoročni, sigurni najam i moramo da radimo dugoročno na eliminaciji beskućništva jer svi možemo ostati bez krova nad glavom.

MORAMO menjati bahatu praksu prostornog i urbanističkog planiranja tako što ćemo racionalnije i brižljivije planirati prostor, uvažavajući kako struku tako i građane, i voditi računa o javnom interesu. Mi nećemo da idemo odavde, i nećemo dozvoliti da nas proterate iz naših gradova i iz naše zemlje.

MORAMO da pružimo šansu novim ljudima koji zagovaraju nove politike i moramo da budemo tolerantniji prema njima kada se politikom ne bave “profesionalno”, jer politika i treba da bude srčana borba za dobar život u zajednici a ne profesija za ispunjenje ličnih ambicija

MORAMO zaštititi poljoprivrednike da bismo zaštitili prehrambeni suverenitet. A onda moramo povesti ozbiljan razgovor o tome kako treba organizovati poljoprivredu i unaprediti kvalitet života na selu.

MORAMO da decentralizujemo Srbiju kao što moramo da decentralizujemo Beograd. To znači ne samo da lokalne samouprave dobiju onoliko nadležnosti za koliko imaju kapaciteta, već i da građani imaju mogućnost stvarnog i delotvornog učešća u donošenju odluka.