WIENER OSIGURANJE I DEČJE SRCE: VAŽNO JE DA SMO ZAJEDNO

wiener-osiguranje

Srce je kad kuca. Kada je crveno i jako. Kada poskoči u grudima kada smo srećni. Srce najlepše kuca kada smo pored nekog ko nam je drag.

Wiener Städtische osiguranje je odabralo jedno takvo srce – „Dečje srce“, humanitarnu organizaciju za pomoć osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju, da sa njom zajedno uđe u 2021. godinu.

Društveno uključivanje ranjivih grupa je konstantan proces a odgovornost preuzima celokupno društvo. Postoje brojne nevladine i humanitarne organizacije koje kroz svoj rad uključuju različite ranjive kategorije ljudi i skreću pažnju na njihov nepravedno loš položaj u društvu. Jedna takva organizacija, koja se bavi podrškom i uključivanjem osoba sa mentalnim poteškoćama, je „Dečje srce“ iz Beograda. Njihovo delovanje na tom polju se ogleda kroz raznovrsne akcije obuka, socijalizacije i osamostaljivanja ovih osoba, a postali su najprepoznatljiviji po svom jedinstvenom Radno-okupacionom centru u srcu Vračara, koji se sastoji od: kafića, kreativne radionice i prodavnice „Srcotvornica“ gde se prodaju rukotvorine nastale kroz kreativno-proizvodne procese njihovih polaznika.

Želeći da baš njima posvetimo svoj korporativni kalendar za 2021. godinu, osmislili smo akciju u kojoj su polaznici „Dečijeg srca“ oslikali i porukama upotpunili naš kalendar, pružajući svoj pogled na teme: sigurnost, ljubav, različitost, priroda, zdravlje, putovanje, leto, sreća, Austrija, prijatelji, Srbija i budućnost. 

Nadamo se da će pogled na njihove spontane i emotivne crteže i poruke, sa svakog stola na kojem se bude nalazio naš kalendar, pomoći da se postigne veći stepen osvešćenosti o osobama sa mentalnim poteškoćama, ali kroz prizmu pozitivne emocije koju njihovi radovi nose. Želja nam je da ovim kalendarom, koji stiže na brojne adrese iz korporativnog sektora, podstaknemo i druge kompanije da aktivno pristupe procesu inkluzije i da svojim idejama i aktivnostima pomognu u boljoj socijalizaciji i osamostaljivanju ovih osoba.

Različitost, posvećenost i odgovornost su vrednosti koje nas pokreću i obavezuju

Pomažući drugima, postali smo bogatiji za neka nova partnerstva, koja ćemo gajiti u budućnosti

 

Sumirajući godinu na izmaku, ponosni smo kako je naša kompanija odgovorila društvenim izazovima. Uspeli smo da raspodelimo našu pažnju i podršku na različite društvene segmente. Pokazali smo odgovornost i prema pojedincima i prema grupama. Pomažući drugima, postali smo bogatiji za neka nova partnerstva, koja ćemo gajiti u budućnosti. Različitost, posvećenost i odgovornost su vrednosti koje nas pokreću i obavezuju.

Važno je da smo zajedno.

wiener-osiguranje

Share