SVRATIŠTE ZA DECU POMAŽE MLADE ROME I ROMKINJE

Marko Tošić iz Centra za integraciju mladih pričao je za Karakter

Projekat “Jačanje socijalne uključenosti i zapošljivosti mladih Roma u uličnoj situaciji” – osmišljen je kao lokalno fokusiran odgovor na tešku socijalnu i ekonomsku isključenost sa kojom se suočavaju mladi Romi i Romkinje u uličnoj situaciji u Beogradu, a koji spadaju među socijalno najisključenije, najugroženije i teže zapošljive grupe

Centar za integraciju mladih (CIM) je organizacija koja već 17 godina radi sa decom i mladima u uličnoj situaciji u Beogradu. Krenuli smo kao grupa studenata entuzijasta sa tadašnjeg Defektološkog fakulteta da bi danas bili organizacija koja realizuje licenciranu uslugu Svratište za decu i programe podrške deci i mladima u uličnoj situaciji. Ono po čemu nas javnost najviše prepoznaje je Svratište za decu, usluga koju od 2007. godine pružamo deci od 5 do 15 godina.

U međuvremenu pored usluge Svratišta, kreirali smo nove programe i usluge zasnovane na našem svakodnevnom iskustvu u radu sa decom i mladima i proceni njihovih konkretnih potreba. Deca i mladi u našim programima dobijaju sveobuhvatnu podršku kako bi pokušali da ostvare svoj puni potencijal. Uz svakodnevni mentorski rad i osnaživanje merljiv je napredak svakog od njih.

ULIČNA SITUACIJA

Izraz „ulična situacija“ odnosi se na decu/ljude koji žive i/ili rade na ulici, obično angažovani u aktivnostima koje donose prihod, kao što su prosjačenje, skupljanje sekundarnih sirovina (reciklaža), prodaja malih predmeta i pružanje usluga, kao što je pranje automobila na raskrsnicama.

Većina mladih u uličnoj situaciji u Beogradu živi u neformalnim romskim naseljima i počinje da radi na ulici zbog ekstremnog siromaštva u kom se nalazi.

 

VIŠESTRUKI RIZICI

Međutim, nakon što izađu iz Svratišta, mladi iznad 16 godina nastavljaju da se suočavaju sa svim problemima sa kojima su se i prethodno susretali, odnosno pre dolaska u Svratište. I dalje žive u neformalnim naseljima, izloženi su ekstremnom siromaštvu, teško dolaze do posla, otežan im je kontakt sa institucijama sistema, diskriminisani su i izloženi višestrukim rizicima. Zato je Centar za integraciju Roma 2017. godine osnovao socijalno preduzeće, Kafe bar 16.

Pošto mladi u uličnoj situaciji predstavljaju najteže zapošljivu kategoriju, pored izazova pronalaženja posla suočavaju se i sa izazovima ostanka na poslu, motivacijom i samovrednovanjem. Društvene predrasude koje ih prate tokom čitavog života samo dodatno otežavaju i komplikuju njihovu situaciju. Upravo nas je sve to navelo da shvatimo da nam je potreban poseban program koji će nam omogućiti da mladima pristupimo strukturisano i sa dugoročnim ciljevima. Tada smo i zvanično pokrenuli Program zapošljavanja sa ciljem da se direktno poveća zaposlenost mladih u uličnoj situaciji kroz sveobuhvatan proces podrške, osnaživanje i uključivanje u sistem.

Ono što je važno jeste da su kroz ovaj projekat mladi dobili priliku da steknu dodatna znanja i veštine, bolje se pozicioniraju na tržištu rada, da dođu do prvog formalnog posla, ali ono što je možda još značajnije je činjenica da je ovaj projekat doprineo promeni perspektive u njihovim životima

 

OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

Program je kroz aktivnosti koje smo sprovodili kreirao “put” od uličnog rada do formalnog zapošljavanja za mlade Rome i Romkinje u uličnoj situaciji. Od informisanja mladih Roma i Romkinja koji žive u neformalnim romskim naseljima, prikupljanja neophodne dokumentacije potrebne za upis na stručnu obuku,  kreiranja integrisanog programa obuke i radne prakse, prilagođene psihosocijalne podrške do korektivnog rada na obrazovanju (fokusiranog pre svega na pismenost i matematiku). Svaka aktivnost u okviru ovog programa ima za cilj povećanje zaposlenosti mladih Roma i Romkinja u uličnoj situaciji.

U partnerstvu sa opštinom Novi Beograd, Program zapošljavanja dobija i projektnu podršku od Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), kroz Program IPA 2016 “EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, finansiran od strane Evropske unije.

Projekat “Jačanje socijalne uključenosti i zapošljivosti mladih Roma u uličnoj situaciji” – osmišljen je kao lokalno fokusiran odgovor na tešku socijalnu i ekonomsku isključenost sa kojom se suočavaju mladi Romi i Romkinje u uličnoj situaciji u Beogradu, a koji spadaju među socijalno najisključenije, najugroženije i teže zapošljive grupe.

Izraz „ulična situacija“ odnosi se na decu/ljude koji žive i/ili rade na ulici, obično angažovani u aktivnostima koje donose prihod, kao što su prosjačenje, skupljanje sekundarnih sirovina (reciklaža), prodaja malih predmeta i pružanje usluga, kao što je pranje automobila na raskrsnicama

Nažalost, deca u uličnoj situaciji usled nedostatka održivih rešenja za ostvarenje njihove dobrobiti vrlo brzo “prerastu” u mlade u uličnoj situaciji. Oni se suočavaju sa specifičnim problemima, izazovima i preprekama i zahtevaju visokospecijalizovanu, prilagođenu intenzivnu podršku da bi postali aktivni i postigli uspeh na formalnom tržištu rada.

STRUČNE OBUKE

Tokom trajanja projekta 20 mladih Roma i Romkinja u uličnoj situaciji pohađalo je program stručne obuke u Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac. Osamnaest mladih ljudi je dobilo priliku za 60 dana radne prakse u Kafe baru 16 i partnerskim ugostiteljskim objektima, gde su uvežbavali veštine i sticali iskustvo u radu u uslužnoj delatnosti. Njih četrnaest uspešno je položilo završni ispit, stekavši formalnu kvalifikaciju (uverenje) za konobara i šankera u Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac.

Pošto su ispunili ovaj preduslov, stekli su se primarni uslovi za njihovo zapošljavanje, a kroz niz projektnih aktivnosti – radionice, komunikaciju sa poslodavcima, psihosocijalnu podršku i osnaživanje doprineli smo ispunjavanju našeg zajedničkog cilja. Ono što je važno jeste da su kroz ovaj projekat mladi dobili priliku da steknu dodatna znanja i veštine, bolje se pozicioniraju na tržištu rada, da dođu do prvog formalnog posla, ali ono što je možda još značajnije je činjenica da je ovaj projekat doprineo promeni perspektive u njihovim životima.

Osnovana je Inkluzivna mreža poslodavaca na teritoriji Beograda, koji su prepoznali koliko je važno da se mladim Romima i Romkinjama u uličnoj situaciji obezbedi radno iskustvo, ali i mentorstvo tokom tog samog procesa zapošljavanja

MREŽA POSLODAVACA

Jedan od ciljeva projekta bilo je i osnivanje Inkluzivne mreže poslodavaca na teritoriji Beograda. Mreža je okupila poslodavce koji su prepoznali koliko je važno da se mladim Romima i Romkinjama u uličnoj situaciji obezbedi radno iskustvo, ali i mentorstvo tokom tog samog procesa. Mreža se svojim zajedničkim aktivnostima bori protiv diskriminacije na radnom mestu i radi na stvaranju podsticajnog, inkluzivnog radnog okruženja. Inkluzivna mreža poslodavaca u ovom trenutku broji 16 članova – renomiranih beogradskih ugostiteljskih objekata.

 

KAKO PODRŽATI SVRATIŠTE

Podržite programe Centra za integraciju mladih donacijama na račun:

205-201979-13.

Paypal: svratištebeograd@gmail.com

Sajt: www.cim.org.rs

Ukoliko želite da postanete volonter Centra za integraciju mladih pišite na https://cim.org.rs/volontiraj/

 

Tekst takođe možete pronaći u poslednjem izdanju Karaktera

karakter-16

Novogodišnji broj magazina Karakter