SOS dečija sela Srbije: Koje je boje srce tvoje

vesna mraković jokanović

U protekloj godini smo zahvaljujući podršci donatora i partnera obezbedili pomoć i podršku za 1.596 dece, 3.062 mladih i 400 odraslih.

Za Karakter govori Vesna Mraković – Jokanović, nacionalni direktor Fondacije SOS Dečija sela Srbije

vesna mraković jokanović

SOS Dečija sela Srbije su nevladina, humanitarna, neprofitna, nepolitička organizacija. Naš cilj je podrška i pomoć deci, pre svega deci bez roditeljskog staranja i ugroženim porodicama koje su u riziku od izmeštanja dece. I naši programi su bazirani na tom polju rada.

U protekloj godini smo zahvaljujući podršci donatora i partnera obezbedili pomoć i podršku za 1.596 dece, 3.062 mladih i 400 odraslih kroz SOS Dečije selo Kraljevo, centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Zemunu, Karijerni centar “Jaki mladi” u Beogradu, i program “Solidarnost” za pomoć izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju. Kroz projekat “Alternativna briga i prava dece u Srbiji” obučili smo 80 trenera i 820 profesonalaca, vaspitača i hranitelja koji rade i brinu o deci bez roditeljskog staranja. U ovoj godini ćemo organizovati slične obuke za rad sa traumatizovanom decom.

Naš osnovni program je Dečije selo u Kraljevu, koje čini mreža od 16 SOS hraniteljskih porodica, koje vode SOS majke/hraniteljice, u velikim porodičnim kućama, uz intenzivnu stručnu pomoć i koje zbog toga mogu da brinu o većem broju biološke braće i sestara (troje do šestoro dece). Mi smo jedino mesto u Srbiji gde ova deca mogu da ostanu zajedno i dobiju porodični oblik brige.

U proteklih skoro 14 godina brinuli smo o 165 dece, a u ovom trenutku imamo 75 mališana koji dolaze iz cele Srbije. Naše najmlađe dete prilikom smeštaja bila je bebica od 30 dana, a najstariji mladić, prvo dete u našoj brizi, je student na master studijama i ima 25 godina.

Naši mladi u srednjoj školi ili za vreme studija iz SOS porodica prelaze u Zajednicu mladih da bi se što bolje pripremili za samostalan život. Kad završe obrazovanje i zaposle se, imaju mogućnost da dobiju savetodavnu, po potrebi i materijalnu podršku još dve godine kroz Program polusamostalnog života, završnu fazu brige.

PORODICE U RIZIKU

Ponosni smo što su prošle godine od jedanaest mladih koji su završili srednje škole svi upisali fakultete i svi su na budžetu. Imamo mlade koji su fakultet završavali u Americi, uspešno izučili zanate i osnovali svoje porodice. Imamo 14 unuka i očekujemo još tri prinove.

Većina naše dece nikada ne prekidaju vezu, ostajemo u kontaktu, delimo njihove životne brige i radosti. Mi verujemo da je prevencija jako važna i da je za svako dete najbolje i jedino ispravno rešenje da ostane u svojoj porodici, kada god je to moguće. I zato imamo centre za podršku porodicama u riziku, koje ne uspevaju samostalno da prevaziđu životne krize i da obezbede osnovne uslove za brigu o deci.

Najčešće su u pitanju kombinovani razlozi, bolest, siromaštvo, nasilje, alkoholizam ili narkomanija koji ozbiljno narušavaju roditeljske kompetencije i kapacitet porodice da brine o deci. Mi se trudimo da kroz naše centre za podršku porodici u Obrenovcu, Zemunu i Nišu pomognemo i da ne dođe do odvajanja dece od roditelja. To radimo uspešno već šestu godinu i do sada je više od 850 porodica dobilo našu pomoć, a čak 95 odsto porodica je ostalo na okupu.

PROGRAM PODRŠKE

Šta je drugačije što mi radimo u odnosu na sistem socijalne zaštite? To je naš terenski rad i stalna dostupnost. Iako imamo centre gde porodice dolaze, najveći deo vremena se radi u njihovim kućama, naseljima i lokalnoj zajednici.

Porodice dobrovoljno ulaze u program podrške, ali su dužne da potpišu ugovor kojim se obavezuju da će preduzeti vrlo konkretne aktivnosti kako bi u narednih godinu-godinu i po dana ojačali svoje sposobnosti i stvorili elementarne uslove za brigu i bezbednost dece.

Jako nam je važna saradnja sa lokalnom zajednicom, ustanovama socijalne zaštite, vrtićima, školama.

Veoma često su to porodice koje nemaju lična dokumenta, ne znaju da potraže pomoć, čak i ako ona postoji u njihovoj lokalnoj zajednici. Pomažemo pri upisu dece u vrtiće ili škole, zapošljavanju roditelja ili drugih radno sposobnih članova, pomažemo u upućivanju na lečenje, a gde je baš urgentno dajemo i materijalnu pomoć. Cilj je da porodica bude sposobna da izađe iz sistema socijalne zaštite, a ne da se dugoročno produžava ta zavisnost, da se nauče da samostalno brinu o sebi i svojoj deci.

Naš Centar “Jaki mladi” na inovativan način pruža pomoć i podršku mladima koji su odrasli u domovima i na hraniteljstvu, i mladima iz socijalno ugroženih porodica, da se zaposle i steknu osnovne uslove za samostalan život.

Kroz psiho-socijalni rad, razne obuke za zanate, životne veštine, prekvalifikaciju, radnu praksu, obuku i mikro-grantove za započinjanje malog biznisa i samozapošljavanje, do sada smo pomogli 360 mladih, otvorili 10 preduzetničkih radnji, koje uspešno posluju i nakon godinu dana.

Jako nam je važna podrška Grada Beograda, ovih dana očekujemo potpisivanje protokola o saradnji sa javnim preduzećima, koji će olakšati zapošljavanje mladih. Pored tih osnovnih programa, mi već šestu godinu imamo program za pomoć izbegličkim porodicama, deci u tranzitu kroz Srbiju, zahvaljujući donacijama Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela i drugih donatora. Pomogli smo i lokalne samouprave u kojima smo radili, gde god smo bili prisutni, najviše u Bujanovcu i Preševu. I ne samo direktno najugrožanijim porodicama, već i institucijama. Recimo centrima za socijalni rad smo poklonili nekoliko vozila za terenski rad, zdravstvenim centrima opremu za brigu o bebama.

ZLATNO SRCE

Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške lokalnih zajednica u kojima radimo, naročito Grada Beograda, Ministarstva rada i socijalne politike, ustanova socijalne zaštite, drugih sistema, naših partnera i saradnika, jer jedino zajedno možemo obezbediti potpunu podršku i stvoriti uslove za izlazak iz “začaranog kruga” socijalne ugroženosti.

Takođe, ne bismo mogli bez podrške donatora, kompanija, pojedinaca i drugih fondova, jer se još uvek gotovo isključivo finansiramo na ovaj način.

Nadam se da će uskoro zaživeti sistem standardizacije svih usluga socijalne zaštite, licenciranja, tendera i ravnopravnog učešća NVO u pružanju usluga, koje bi nam omogućilo održivost i kontinuitet rada. I da će država uvesti olakšice za donatore koje će motivisati sve koji mogu da budu humani i solidarni.

Želim da se zahvalim svima koji nam pomažu, da pozovem i druge kompanije da im se pridruže, kao i građane da naš rad pomognu učlanjivanjem u Klub “Zlatno srce” i postanu redovni donatori, da pošalju SMS na 6323, da se uključe u volonterski rad, da pruže priliku našim mladima za radnu praksu ili zaposlenje… U ovoj godini su nam potrebni i novi SOS roditelji – hraniteljice ili parovi – pa pozivamo sve koji bi želeli da svoj život podele sa mališanima u SOS Dečije selo Kraljevo, da nam se jave.

Konkurs je stalno otvoren, a više informacija mogu dobiti na našem sajtu www.sos-decijasela.rs.

(Budikarakter.rs)

Share