DEČJE SRCE ZA HUMANIJI SVET

srce-karakter

Škola života ima za cilj da na nenametljiv, zanimljiv i prihvatljiv način osobi sa smetnjama u mentalnom razvoju približi programske sadržaje koji će joj pomoći da učestvuje u aktivnostima pripreme za samostalan život

Priča o dve decenije humanitarne organizacije DEČJE SRCE u magazinu KARAKTER, koji je na kioscima

srce-karakter

Humanitarna organizacija Dečje srce svoj rad temelji na kreiranju i sprovođenju raznovrsnih integrativnih i psiho-socijalnih programa  usmerenih na zaštitu i pomoći osobama sa smetnjama u razvoju. Osnovana 2001.godine, do danas je razvila sveobuhvatan sistem podrške osobama sa smetnjama u razvoju, i deci i odraslima i njihovim porodicama. Razvili smo raznovrsne programe koji su usmereni na osamostaljivanje osoba sa smetnjama u razvoju, ali i na socijalizaciju i njihovu veću vidljivost u društvu. Jedan od takvih programa je Škola života koja ima za cilj da na nenametljiv, zanimljiv i prihvatljiv način osobi sa smetnjama u mentalnom razvoju približi programske sadržaje koji će joj pomoći da učestvuje u aktivnostima pripreme za samostalan život. Usluge socijalne zaštite, poput Lični pratilac deteta, obezbeđuju podršku deci na ranom uzrastu, čime se prevenira društvena izopštenost i marginalizacija u budućnosti.

Naše programske aktivnosti imaju za cilj socijalnu inkluziju osoba sa smetnjama u razvoju, kroz učestvovanje u društveno-rekreativnim i kulturnim sadržajima zajednice. Kroz stručni rad, zabavne, društveno-kulturne aktivnosti osobe sa smetnjama u razvoju se kroz igru susreću sa drugačijim načinom života, dok stručnjake posmatraju prisnije i otvorenije, kao drugare, a ne kao formalne autoritete. Kroz kulturne aktivnosti se, na pozitivan način, sredina u kojoj žive upoznaje sa njima, a mi praktično sagledavamo njihove mogućnosti i potrebe.

Najznačajniji rezultat je pokretanje radno-okupacionog centra Zvuci srca, u kome su zaposlene osobe sa smetnjama u razvoju

Naš rad se bazira i na unapređivanju okruženja i kreiranju povoljnijih uslova za radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz kontinuiranu procenu njihove radne sposobnosti. Najznačajniji rezultat u ovoj oblasti je pokretanje radno-okupacionog centra Zvuci srca, u kome su zaposlene osobe sa smetnjama u razvoju. Načelo kojim se vodimo je kontinuirani lični rast i razvoj, edukovanje i nalaženje inovativnih rešenja za izazove koristeći sopstvene potencijale, u pravcu kreiranja humanijeg društva.

galeb-nikacevic

Share