TAMARA SKROZZA ZA KARAKTER: AUTOKRATSKA, BAHATA I AGRESIVNA VLAST

Skrozza

Opozicija je nalik nekome ko je žrtva višegodišnjeg i kontinuiranog nasilja

TAMARA SKROZZA govori za KARAKTER

KARAKTER DRUŠTVA

Ovo je izmučeno, istrošeno i duboko polarizovano društvo koje pati od viška strasti i slepog tradicionalizma s jedne, a od manjka tolerancije, razložnosti i smirenosti s druge strane. To je paklena kombinacija koja nas svakodnevno udaljava od sveta kojem bismo želeli da pripadamo, a koja negativno utiče i na svakog od nas – u psihološkom, mentalnom, pa i fizičkom, medicinskom smislu.

Suvereno vladaju mediji koji nalikuju stranačkim glasilima, a koji uglavnom stvaraju privid realnosti, promovišu primitivizam i nasilje prema svemu drugom i drugačijem

KARAKTER MEDIJA

Većina medija se odavno postavila u poslušničku poziciju prema vlasti i/ili prema krupnom biznisu. Istinito izveštavanje u javnom interesu zbog toga zavisi od malog broja, uglavnom jako siromašnih i umornih medija. S druge strane, u javnom prostoru suvereno vladaju mediji koji nalikuju stranačkim glasilima, a koji uglavnom stvaraju privid realnosti, promovišu primitivizam i nasilje prema svemu drugom i drugačijem.

Izmučeno, istrošeno i duboko polarizovano društvo

KARAKTER OPOZICIJE

Nalik nekome ko je žrtva višegodišnjeg i kontinuiranog nasilja – duboko traumatizovana, sva u otvorenim ranama i trenutno uzdrmanog kredibiliteta, potpuno nesposobna i nemoćna da artikuliše političku volju građana i građanki nezadovoljnih vlašću.

KARAKTER VLASTI

Autokratska (autoritarna), bahata, agresivna i isključiva. Sklona konfliktima, neiskrena, netolerantna, nespremna da prihvati bilo kakvu, čak i najbenigniju kritiku. Sklona korupciji, idolopoklonstvu, gotovo patološki uverena u svoju bezgrešnost i snagu. Istorija je više puta pokazala da sve to vrlo lako vodi u propast, kako vlasti, tako i njenih „podanika“.

naslovna karakter broj 11