BOJANA RUDOVIĆ ZA KARAKTER: AUTENTIČNI STE ONDA KADA PRATITE SVOJA UVERENJA

bojana-rudovic

Baš kao i čovek, kvalitetan brend nikada ne bi trebalo da izgubi iz vida svoju suštinu, svoju jedinstvenost, svrhu zbog koje postoji. Ali, kolika god da je njegova posebnost, neophodno je da se prilagođava konstantnim promenama i javnosti kojoj se obraća, a što je još važnije, da iznova ističe svoj karakter, ispunjava data obećanja i dugoročno gradi poverenje

Bojana Rudović, direktorka marketinga kompanije Bekament, govori za KARAKTER 

Piše Nenad Čaluković

Foto Sanda Mokanić

Marketing nije nešto što sledi nakon svega, već nešto što prethodi svemu

Kako bi glasila Vaša definicija marketinga, ali ne ona koju ste naučili iz knjiga, već ona koju ste sticali tokom uspešne i bogate poslovne karijere? 

Tokom svoje karijere susretala sam se sa različitim definicijama i interpretacijama marketinga, bilo da je reč o njegovim pozitivnim aspektima uticaja na poslovanje i život uopšte ili se radi o negativnim konotacijama koje između marketinga i “prodaje magle” stavljaju znak jednakosti.

Pre svega, neophodno je shvatiti da marketing nije nešto što sledi nakon svega, već nešto što prethodi svemu. On počinje pitanjima, ali i nastavlja putem konstantnog preispitivanja: Da li je to dobro? Da li se isplati? Čemu služi? Koga to interesuje? Koju potrebu zadovoljava? Da li ima pravu cenu? Kako ga predstaviti i podići svest o njegovoj vrednosti?

Strateškim promišljanjem mogu se kreirati adekvatni odgovori na ova pitanja čime se otvara mogućnost da se potrošaču isporuči proizvod/usluga, koji će mu pored racionalnih benefita pružiti i emocionalnu satisfakciju. Ukoliko se marketing ne razume na ovaj način, onda njegovo poimanje nije kompletno.

Dakle, i pre samog investiranja potrebno je razumeti kompleksnost kreiranja biznisa i, u samoj postavci poslovnog  modela, marketing staviti na početnu poziciju, razumeti ga kao investiciju za dugoročan rast i razvoj kompanije/brenda.

Kako biste okarakterisali status marketinga u srpskom društvu?

I pored činjenice da je marketing jedan od ključnih činilaca uspešnog poslovanja, rekla bih da značaj multidisciplinarnosti njegove funkcije još nije dovoljno prepoznat na našim prostorima. Bez obzira na trendove modernog društva, razvoj inovacija, tehnologije i ekonomije, marketing se još uvek vrlo često posmatra samo kao nešto “mnogo zanimljivo i kreativno”, kao profesija kojom bi mogao da se bavi bilo ko – ko iole ima smisla za lepo.

Takođe, pored ovog ograničenog viđenja, marketing je često još i banalno sveden samo na oglašavanje, a koje, zapravo, podrazumeva samo jedan od elemenata marketing miksa.

Nadam se da će novo vreme, dostupnosti informativnih i edukativnih sadržaja, učiniti da razumevanje uloge marketinga bude na nivou koji zaslužuje.

Trend ne bi trebalo da bude cilj sam po sebi. Nije nužno biti u trendu po svaku cenu

Koji je za Vas najveći izazov u postavci marketing strategije? Ili, koliko je teško stići do, čini mi se, ključnog cilja da neki brend formira trend?

Intenzivne promene na tržištu, u tehnološkom razvoju, u komunikacijama, kao i u samom načinu savremenog poslovanja iziskuju, pre svega, strateško razmišljanje i kreativnost, stalnu budnost, ali i fleksibilnost.

Kreiranju strategije se pristupa sistematično, počevši od prikupljanja ključnih informacija na pravi način, mapiranja svih prilika i pretnji u makro okruženju i jasnog definisanja ciljeva, a konstantno imajući u vidu činjenicu da je potrebno delovati brzo, jer to vreme u kome poslujemo zahteva.

One kompanije koje se brzo adaptiraju i koje kontinuirano osvežavaju autentičnost svojih brendova, uspevaju i da se održe na današnjem dinamičnom tržištu.

Stoga, najveći izazov u postavci marketing strategije jeste biti i ostati kreativan strateg.

Kada je reč o trendu, on ne bi trebalo da bude cilj sam po sebi i nije nužno biti u trendu po svaku cenu.

Baš kao i čovek, kvalitetan brend nikada ne bi trebalo da izgubi iz vida svoju suštinu, svoju jedinstvenost, svrhu zbog koje postoji. Ali, kolika god da je njegova posebnost, neophodno je da se prilagođava konstantnim promenama i javnosti kojoj se obraća, a što je još važnije, da iznova ističe svoj karakter, ispunjava data obećanja i dugorčno gradi poverenje.

Biti autentičan iziskuje veliku snagu i jaku volju da se neprekidno gradi sopstveni put, utemeljen na ličnom sistemu vrednosti, koji integritet i iskrenost stavlja u prvi plan

Koliko je važna autentičnost u marketingu? Gde pronaći inspiraciju u vremenu kada smo preplavljeni promotivnim sadržajima?

Biti autentičan iziskuje veliku snagu i jaku volju da se neprekidno gradi sopstveni put, utemeljen na ličnom sistemu vrednosti koji integritet i iskrenost stavlja u prvi plan, gde se, uprkos vremenu u kome živimo, ostaje dosledan vlastitim načelima. Autentični ste onda kada pratite svoja uverenja i prezentujete ih kroz svoja dela i ponašanje.

Ukoliko sve ovo stavimo u kontekst brenda, put do autentičnosti počinje od kreiranja identiteta, obavezivanja na transparentnost i konzistentnost, a nastavlja kroz kreativanu i kontinuiranu komunikaciju koja gradi iskrenu vezu sa ciljnom grupom. Autentičan brend isporučuje dodatnu vrednost i ispunjava reč, u svemu što radi harizmatičan je i samo svoj.

Činjenica je da današnje vreme obeležava hiperprodukcija različitih, ne tako relevantnih promotivnih sadržaja, ali, s druge strane, digitalna era omogućava i veliku dostupnost mnogih kvalitetnih, edukativnih sadržaja koji mogu poslužiti kao putokaz i za usmeravanje komunikacije brenda. Ovo je doba kada se više nego ikada otvaraju prilike za sticanje novih znanja koja pružaju kreativniji pogled na svet oko nas i inspirišu na nove ideje.

Kako u komunikaciji pomiriti ciljeve kompanije, želje ili potrebe klijenta, kao i surovost tržišta?

Izuzetno dinamično i prezasićeno tržište, kao i nestabilna makroekonomska klima, prosto nameću obavezu kompanijama da se bave društvenim trendovima i posvete dubokom razumevanju potrošača i zadovoljavanju njihovih sve zahtevnijih potreba. U toj trci da se kao krajnji cilj osigura stabilan profit i dosegne do što većeg broja lojalnih potrošača – nije lako reći ko će se održati dugoročno. Kompleksnost celokupnog sistema u kome funkcionišemo diktira potrebu da se metodično pristupi sagledavanju svakog njegovog aspekta kako bi se na originalan način kreiralo jako jezgro, kreirao biznis koji će govoriti sam za sebe. Ukoliko postoji tako čvrsta osnova, stvara se plodno tlo za diferencijaciju na tržištu, za razvoj kreativne marketing strategije. Možda rešenje leži u razvijanju biznisa dostojnog komunikacije.

Ako bih Vas zamolio da mi besplatno uradite kampanju za Karakter, na čemu biste je bazirali? I koji bi, recimo, bio slogan kojim biste promovisali magazin?

Ukoliko biste mi se obratili s upitom koji podrazumeva izradu strategije komunikacije za Karakter, prvo bih Vas zamolila za jedan koncizan brif kojim bi bile obuhvaćene sve osobenosti magazina, trenutni, ali i dugoročni ciljevi koje želite da postignete.

Onda bismo zajedno pronikli u srž brenda odakle ćemo crpeti sve dalje ideje i pričati sve dalje priče. Odatle bi proizišao i slogan kampanje kojim bismo u nekoliko reči pokazali šta je to što Karakter dodatno isporučuje, na šta se obavezuje.

Sama činjenica da dajem intervju za ovaj magazin, govori u prilog tome da Karakter cenim i da je njegov sadržaj kompatibilan sa vrednostima koje podržavam i koje me, verujem, i lično karakterišu. Neke od njih, svakako, jesu i biti samosvestan, poštovati sebe i svoj rad. Stoga, za ovu uslugu bih Vam poslala ponudu.

bojana-rudovic