BILJANA STOJKOVIĆ ZA KARAKTER: POLITIKU PRIBLIŽITI GRAĐANIMA, JER JE OTUĐENA OD NARODA

Biljana Stojković

Važan zadatak pred svim aktivnim, antirežimskim pokretima, organizacijama i pojedincima jeste da se udruže oko zajedničkih ciljeva i pojačaju pritisak na vlast. S tom idejom nastala je inicijativa koju smo nazvali Skupština slobodne Srbije

BILJANA STOJKOVIĆ, profesorka Biološkog fakulteta, piše za KARAKTER

Poslednji parlamentarni izbori još jednom su pokazali kakav sistem vladavine sprovodi Aleksandar Vučić, njegova stranka i ostale pridružene političke partije – ta vlast je autokratska, usmerena na antiustavni autoritet predsednika i protivna svakom interesu građana. Rezultati izbora, koji nisu bili slobodni, i stoga nisu mogli odražavati opredeljenje građana prema različitim politikama i vizijama društva i države, pokazali su aktivno nepristajanje ljudi da učestvuju u nameštenoj političkoj utakmici i rezultirali su nestankom pluralizma u zvaničnom parlamentarnom životu naše zemlje. Uspeh bojkota izbora ogleda se u konačnom i apsolutnom rasvetljavanju činjenice da je svaka grana vlasti uzurpirana od strane vladajuće stranke, oduzimanju legitimiteta novog saziva Skupštine i, konačno, skretanju pažnje na to da ovaj novi saziv nije ni legalan. Naime, dinamika izbornog procesa jasno pokazuje da su svi vremenski rokovi za raspisivanje i održavanje glasanja bili probijeni i da su, bez obzira na pandemijsku situaciju, održani bez oslanjanja na ustavne odredbe, što je još jedna demonstracija urušavanja pravnog poretka i gaženje pravne države od strane njenog predsednika. Nadalje, odluke ministara prethodnog sastava Vlade prevazilaze nadležnosti koje po Ustavu imaju ministarske pozicije nakon isteka mandata, a pre sastavljanja nove vlade. Ukratko, nalazimo se u vakuumu bezvlašća koji ne sprečava vladajuću stranku i njenog predsednika da masovno zloupotrebljavaju svoje protivustavno stečene pozicije. 

Postoji jasna svest u današnjem društvu da naprednjačka politika jeste nasilnička, protivpravna i suprotna građanskim interesima. To su pokazali protesti građana tokom proteklih godina. Snaga građanske svesti u Srbiji ispoljila je značajnu silu i naterala je autokratskog vladara da se u više navrata povuče pred tom snagom. Stoga, važan zadatak pred svim aktivnim, antirežimskim pokretima, organizacijama i pojedincima jeste da se udruže oko zajedničkih ciljeva i pojačaju pritisak na vlast. S tom idejom nastala je inicijativa koju smo nazvali Skupština slobodne Srbije.

PRAVCI DELOVANJA 

Skupština slobodne Srbije (SSS) predstavlja platformu za okupljanje svih relevantnih aktivističkih grupa i profesionalnih udruženja sa ciljem aktivnog otpora režimu, s jedne, i pravljenja zakonodavnih temelja novog sistema, s druge strane. Struktura SSS, dakle, podrazumevaće dva pravca delovanja – aktivistički i formalni. U okviru formalnog, tj. zakonodavnog pravca delovanja, predviđeno je da građani, aktivisti, profesionalna udruženja i nevladine organizacije, uz jednako učešće političkih opozicionih činilaca, konstruišu zakonodavne osnove budućeg sistema i rada slobodnih institucija. Iz zajedničkog delovanja svih aktera proizaći će sistemska rešenja neophodna za transformaciju društva u slobodnu, demokratsku i socijalno odgovornu zajednicu ravnopravnih građana. Smatramo da je neophodno pronaći rešenja koja će omogućiti nezavisno funkcionisanje tri grane vlasti i sprečiti sistemsku korupciju koja počiva na razaranju institucija države. U toku je formiranje profesionalnih saveta koji će se baviti specifičnim oblastima delovanja – poljoprivredom, medicinom, prosvetom, kulturom, ljudskim pravima, privredom, urbanizmom, zaštitom životne sredine, itd.

AKTIVISTIČKI CILJEVI

U okviru aktivističkog pravca, važno nam je da ostvarimo nekoliko ciljeva. 

Prvo, akcije brojnih aktivista, nevladinih organizacija i političkih stranaka, često su lokalnog karaktera, ograničene na mali broj ljudi i nepoznate ostatku stanovništva. Smatramo da svaka inicijativa, koliko god bila usko usmerena na pojedinačne probleme proizašle iz režimskog delovanja, predstavlja važan element u sveukupnoj borbi za rušenje autokratske vlasti. Povezivanje i umrežavanje svih aktera u ovoj borbi ima za cilj da svako pojedinačno pitanje podigne na nivo opštedruštvenog problema i da kroz solidarno delovanje ulije novu snagu svakoj konkretnoj inicijativi. Kroz zajedničke akcije možemo povećati vidljivost svih problema, osnažiti pojedince da se priključe borbi i povećati broj aktivnih ljudi i njihovu odlučnost da sopstvenu budućnost uzmu u svoje ruke.

Drugo, kroz umrežavanje svih aktera u borbi protiv autokratskog režima očekujemo rađanje novih ideja za organizovanu pobunu i artikulaciju opravdanog građanskog nezadovoljstva. Smatramo da je solidarnost jedini način da povećamo energiju i odlučnost građanske akcije i da osvojimo nove kvalitete u zajedničkoj borbi.

Raspravu o ideološkim razilaženjima moramo odložiti za vreme nakon osvajanja slobode

Da bismo ostvarili ove ciljeve, važno je naglasiti i treći cilj SSS, a to je okupljanje oko vrednosti koje su nam zajedničke. Slično svim drugim društvima, stanovništvo Srbije predstavljeno je različitošću ideja, ideologija i političkih opredeljenja. Jasno je, međutim, da mi ne živimo u uređenoj državi u kojoj je dostignut civilizacijski nivo državnog i društvenog uređenja gde je moguće suprotstavljati pojedinačne politike. Prvo se moramo izboriti za osnovne demokratske vrednosti – ljudsko pravo na slobodu kritičkog mišljenja i delovanja, slobodu medija, slobodu rada državnih institucija i slobodne izbore. Smatramo da je ovo trenutak u kom je važno da se držimo principa uzajamnog uvažavanja i da razumemo pravo svakog pojedinca i organizacije da ima sopstvena politička uverenja i stavove. Cilj nam je zajednički – da svoju zemlju napravimo demokratskom zajednicom slobodnih ljudi. Raspravu o ideološkim razilaženjima moramo odložiti za vreme nakon osvajanja slobode.

PRVO ZASEDANJE

Četvrti cilj je najvažniji i predstavlja preduslov za sve ostale pravce delovanja. Nazvali smo ga – približavanje politike građanima. U Srbiji je politika otuđena od naroda. Zaboravili smo da svaka odluka države, lokalne ili profesionalne zajednice, koja utiče na naš život, jeste politička. Uređivanje i vođenje države, usklađeno sa potrebama društva, mora podrazumevati konsultacije sa građanima i njihovo pravo da suštinski utiču na kreiranje pravaca političkog delovanja. U Srbiji je političko delovanje oduzeto građanima i pretvoreno u beneficiju malog broja ljudi koji su postavljeni na državne funkcije. Želimo da građanima povratimo političku moć, jer politika postoji zbog nas. Skupština slobodne Srbije predstavlja okupljanje predstavnika iz svakog socijalnog i profesionalnog segmenta društva, kao i teritorijalnog regiona Srbije. Razmena iskustava, mišljenja i stavova kreiraće dijalog iz kog će proizaći sistemska rešenja koja na najbolji način obuhvataju sve društvene potrebe.

Prvo zasedanje Skupštine slobodne Srbije planirano je za 21. septembar

Sve trenutne aktivnosti inicijatora formiranja SSS usmerene su na pravljenje velike mreže aktivista i organizacija. Prvo zasedanje SSS planirano je za 21. septembar.

 

Share