ŽELJKO BODROŽIĆ ZA KARAKTER: VARVARI

Predsednik NUNS-a o karakteru društva, medija, vlasti i opozicije

KARAKTER DRUŠTVA

Skoro besperspektivan. Zanemarivanje obrazovanja i nauke, nacionalističko zatupljivanje, sejanje mržnje, sistematska korupcija i negativna selekcija su obezglavili društvo i učinili ovu našu zajednicu zapuštenom i nesrećnom. Od onih koji su mogli da preokrenu sve u boljem smeru, neki su ubijeni ili izmučeni, neki zavedeni i potkupljeni, a većina je pobegla odavde glavom bez obzira, a ovo što je preostalo mislećih ljudi, od zdravorazumskih paora do učenih akademika, samo uz neki neverovatan preokret može doći u priliku da se pita ili bude pitano.

Od onih koji su mogli da preokrenu sve u boljem smeru, neki su ubijeni ili izmučeni, neki zavedeni i potkupljeni, a većina je pobegla odavde glavom bez obzira

KARAKTER MEDIJA

Podanički. Većina ne želi/ne sme/ne ume – da uzme slobodu koja je zagarantovana Ustavom i zakonom, ali i obavezujuća pred savešću. U toj podaničkoj većini, manjina se bavi prljavim poslovima – širi lažne vesti, blati i vređa, psuje i zagađuje – i dobro zarađuje, dok najveći broj prekarnih podanika služi propagandi i sramoti se za bednu platu, i u strahu čuva radno mesto.

Nije zanemarljiv broj novinara koji slobodno i profesionalno rade svoj posao, čak je i impresivan s obzirom na to u kakvim uslovima živimo, ali takvi su za sada manjina.

Presvukli su se Miloševićevi i Šešeljevi nacionalsocijalisti, upali u firmirana odela, digitalizovali se i uz mnoge potplaćene eks-demokrate krenuli u evropske integracije

KARAKTER OPOZICIJE

Progonjena, šikanirana i rasparčana, i time praktično nemoćna da sama, bez šireg fronta otpora, porazi režim koji je zaposeo sve državne resurse i zarobio ogroman deo medija.

KARAKTER VLASTI

Huligansko-prevarantski. Presvukli su se Miloševićevi i Šešeljevi nacionalsocijalisti, upali u firmirana odela, digitalizovali se i uz mnoge potplaćene eks-demokrate krenuli u evropske integracije, ali teško im ide, jer varvarstvo iz njih i dalje izvire, a kako vreme odmiče sve češće i sve žešće kulja. I jasno se može videti kakvi su neki od njih siledžije i smutljivci i na šta su sve spremni kako bi zadržali moć, silu i državni novac.

karakter-naslovna