PREDNOSTI I MANE ONLINE OBRAZOVANJA ZA VREME COVIDA-19

druga virtuelna međunarodna konferencija

Na konferenciji, u organizaciji Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment PMC iz Beograda, govorili profesori iz regiona, psiholog i studenti istoimenog fakulteta

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC iz Beograda, organizovao je online konferenciju o prednostima i manama online školavanja sa kojim ulazimo i u novu školsku godinu. Učesnici konferencije su profesori iz regiona, psiholog i studenti istoimenog fakulteta. 

“Moramo se truditi da osmislimo kvalitetan sadržaj koji će privući studentima pažnju i zadavati im što više zadataka, kako bi u online grupama mogli da rade i ne gube osećaj socijalizacije”

Bojana Ostojić, profesorka

“Uhvaćeni smo ’na prepad’. Čak su i Amerikanci, koji su pioniri online edukacije i čija su dva sistema najrazvijenija, proglasila online edukaciju neuspešnom. Model nije uspeo zbog loše organizacije i nepripremljenosti nastavnog kadra. Edukacija, edukacija, edukacija. Kod nas – iako se niko s tim neće složiti – nije uložen dovoljan trud profesora. Zašto? Jer jednostavno nikada nisu bili pripremljeni na ovu situaciju. Nisu stručnjaci online edukacije. Moramo se truditi da osmislimo kvalitetan sadržaj koji će privući studentima pažnju i zadavati im što više zadataka da bi oni, takođe online u grupama mogli da rade i ne gube osećaj socijalizacije”, istakla je doc.dr Bojana Ostojić i nastavila:

“Pored nekih nedostataka obrazovanja putem interneta, ima i svoje prednosti, ali ono kao takvo nije u velikoj meri zaživelo u našoj zemlji. Osim nekoliko privatnih fakulteta i škola ili kurseva, znanja se i dalje stiču u tradicionalnim učionicama na tradicionalan način. Razlozi bi mogli biti u nedovoljnoj informisanosti i edukovanosti nastavnog kadra, slaboj tehničkoj opremljenosti, navikama korisnika, tj. učenika, studenata i dr.

Na kraju, mogli bismo zaključiti da je pohađanje nastave putem interneta pogodnije za učenje na višim nivoima obrazovanja i sticanje dodatnih veština poput učenja jezika, obuka i kurseva iz raznih oblasti, ali da je učenje u realnim učionicama potrebno, zbog socijalizacije, i dalje da pripada deci i nastavnicima u školama. Oni će uvesti novine i pobuditi interesovanje, jer su deci potrebne osobe koje će im svojom pojavom, a ne samo znanjem, služiti kao uzori”, zaključila je profesorka Ostojić.

Studentkinja Jelena Ružić je ocenila da baš kao i sve na ovom svetu, tako i učenje putem interneta ima svoje prednosti i neke nedostatke. 

“Na nama je da iz učenja putem interneta izvučemo sve ono najbolje i koristimo mogućnosti koje nam je razvoj tehnologije ponudio, kao i naši profesori, koji su dali maksimum od sebe”

Jelena Ružić, studentkinja

“Na nama je da iz njega izvučemo sve ono najbolje i koristimo mogućnosti koje nam je razvoj tehnologije ponudio, kao i naši profesori, koji su dali maksimum od sebe. Počevši od pravljenja grupa na viberu za svoj predmet, priprema za takmičenja, online prakse… Jednom rečju, uvek su bili tu za nas i zaista nam mnogo pomogli da bezbolno prođemo kroz ovaj lavirint u kome smo se prvi put svi našli”, konstatovala je Jelena Ružić.

Share