MARIJA LUKIĆ ZA KARAKTER: SEBIČNO BI BILO DA SE POVUČEM

Marija-Lukic

Odlučila sam da osnujem Fondaciju “Marija Lukić” i da, nakon što sam pomogla sebi, pomognem i drugim žrtvama nasilja

MARIJA LUKIĆ za KARAKTER

Gotovo odmah nakon što sam tadašnjeg nadređenog prijavila za krivična dela polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje i nakon toga izašla u javnost, počele su da mi stižu poruke podrške, ali i poruke devojaka, žena, a i muškaraca koji su bili žrtve ili trenutno trpe takav vid nasilja. Poslednje dve godine, od kako je počeo sudski postupak, poruka je bilo sve više, a devojke su mi i u neposrednom kontaktu, kada me prepoznaju na ulici, u prodavnici, na treningu, govorile o svojim iskustvima i molile za pomoć.To me je deprimiralo, jer osim reči podrške i upućivanja na različite organizacije, udruženja i institucije, nisam mogla drugačije da im pomognem. Nisam, naime, imala mehanizam kako bih uspela da im zaista pomognem, a da to ne bude samo puka reč.

Poslednje dve godine, devojke su me na ulici, u prodavnici, na treningu molile za pomoć. To me je deprimiralo, jer osim reči podrške i upućivanja na različite organizacije, udruženja i institucije, nisam mogla drugačije da im pomognem

        Ipak, iscrpljena od “javnog života” na koji nisam navikla, od sudskog procesa, nisam u prvi mah ni mislila da se zaista time bavim. Verovala sam da će institucije zaista ozbiljnije da pristupe ovoj tematici, ali to se ne dešava, nažalost. Sebično bi bilo da se povučem i da, nakon što sam pomogla sebi, ne pomognem drugima. Zato sam odlučila da osnujem Fondaciju “Marija Lukić”.

         Misija Fondacije je da podrži razvoj ženskih prava u pravnom sistemu Srbije, da pruži podršku ženama žrtvama nasilja, da se bavi prevencijama svih tipova nasilja, posebno prevencijom seksualnog nasilja i ukaže na društvene probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju, a koji imaju rodnu dimenziju.

Misija Fondacije je da podrži razvoj ženskih prava, da pruži podršku ženama žrtvama nasilja, da se bavi prevencijama svih tipova nasilja, posebno seksualnog

        Ciljevi Fondacije su promovisanje, zaštita i unapređenje ravnopravnosti polova, ljudskih, građanskih i manjinskih prava i demokratskih vrednosti i to u oblasti: prevencija svih tipova nasilja a naročito prevencija seksualnog nasilja, promocije ljudskih prava, ženskih ljudskih prava, prava deteta, rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije.

Marija-Lukic

        Ovi ciljevi naročito obuhvataju:

  • Pravnu i psihološku podršku i pomoć ženama žrtvama nasilja, kao i ženskim organizacijama koje pružaju ovaj vid podrške;
  • Promovisanje ženskih prava i zagovaranje unapređenja ženskih ljudskih prava u svim oblastima, naročito u oblastima smanjenja nasilja nad ženama, reproduktivnih prava žena, promociji i zaštiti zdravlja žena, promociji i zaštiti radnih prava žena i svim drugim oblastima u kojima su ženska prava ugrožena;
  • Podršku programima koji se bave prevencijom nasilja i smanjenjem nasilja nad ženama i decom
  • Podršku ženama koje pripadaju ranjivim društvenim grupama (nacionalnim ili etničkim manjinama, osobama sa invaliditetom, LGBT+ osobama…);
  • Podršku povećanju političke participacije žena na lokalnom i republičkom nivou;
  • Lokalnu, regionalnu i međunarodnu saradnju i komunikaciju sa drugim fondacijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama u oblasti unapređenja prava žena i dece

naslovna karakter broj 11