Dekan Saobraćajnog fakulteta Bojović: Nije važno imati samo akademska znanja

nebojša bojović

Promene su sve brže i jedini način da vas rečni brzak ne povuče na dno ili izbaci na obalu je da kombinujete dve stvari: da znate dobro da plivate, ali i da razumete kako se voda kreće.

Za KARAKTER piše Nebojša Bojović, dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

Jedina konstanta u savremenom društvu jeste promena. Promene su sve brže i jedini način da vas rečni brzak ne povuče na dno ili izbaci na obalu je da kombinujete dve stvari: da znate dobro da plivate, ali i da razumete kako se voda kreće.

Tako se menja i način na koji pripremamo mlade ljude za budući život. Nije dovoljno samo da vam prenesemo inženjersko znanje i naučimo vas kako da projektujete saobraćajnice, pravite algoritme i planove, već i da vam objasnimo koliko je važno da razumete društvo u celini, njegove potrebe i kuda želi da se kreće.

Potreba da se isplanira i pronađe najbolji način za protok ljudi, roba i informacija neprestano raste. To je velika šansa i čast za sve one koji su odlučili da deo života poklone ovoj profesiji, ali i ogromna odgovornost. Potreba društva za kvalitetnim funkcionisanjem saobraćaja je sve veća, ali je i sve manje prostora za greške saobraćajnih inženjera.

Vama je danas potrebno renesansno znanje: multidisciplinarnost i talenat da vidite kompletnu sliku, da budete dobri inženjeri, ali otvoreni za novine, da budete vizionari, sociolozi i psiholozi. Nikada kao danas saobraćaj nije bio utkan u sve pore društva

I bez obzira na to što će nakon završenih studija većina brzo započeti svoje karijere, vaše učenje zapravo nikada neće prestati. Na Saobraćajnom fakultetu se trudimo da imamo otvoren odnos i neprekidnu komunikaciju sa studentima, razgovarajući sa vama ne samo o inženjerstvu već mnogo šire. Obučavamo vas od početka da morate neprestano pratiti svetske procese, fenomene, da gajite filantropiju, da razumete razlike i da to bude kamen temeljac oko kojeg se vi okupljate.

Studentski život je jedan od najznačajnijih perioda u odrastanju i formiranju. Razmišljajući o vama, treba uvek da imamo na umu da će sadašnje generacije izroditi nove lidere ove zemlje i zato je veoma važno da budete pre svega spremniji i zreliji za preuzimanje kormila koje vam sledi.

Duboko verujem da nije važno samo imati akademska i praktična znanja. Vrlo je važno razvijati duh tolerancije, osećanje pripadanja globalnom svetu, razumeti razlike, podsticati socijalnu koheziju i svest da postoje i oni koji su drugačijih osobina i karakteristika.

Važno je i da svi mi koji imamo zadatak da vam prenesemo znanje neprestano upijamo i prenosimo novine, budemo otvoreni da se i sami menjamo i prilagođavamo

Lično bih voleo da odavde izađete spremni da se borite sa problemima, da ponesete u sebi duh pregalaštva, čestitosti i poštovanja prema drugima.

A zato je važno da i svi mi koji imamo zadatak da vam prenesemo znanjeneprestano upijamo i prenosimo novine, budemo otvoreni da se i sami menjamo i prilagođavamo.

I ove godine interesovanje za studije na našem fakultetu je izuzetno veliko. U samo jednom roku popunjene su sve kvote na osnovnim studijama, a zabeležili smo i rekordan broj upisanih na master studijama. Iz srednjih škola i dalje pristižu deca sa najboljim ocenama, pa je tim pre naša obaveza da od vas napravimo vrhunske stručnjake.

Greška je smatrati da se misija završava na fakultetu. Mlade ljude moramo da umrežimo u naučnu zajednicu pre nego što napuste fakultet i da budu deo zajedničkih međunarodnih projekata kako bi sa diplomom fakulteta mogli da zakorače u budući svet. Zahvaljujući saradnji Fakulteta sa javnim i privatnim sektorom u Republici Srbiji studenti imaju priliku da teorijsko znanje dopune praksom u organizacijama i institucijama od značaja za saobraćajno inženjerstvo.

Uključenost Fakulteta u realizaciju Erazmus+ programa omogućava studentima da deo školovanja provedu u inostranstvu, ali i da ugostimo buduće inženjere iz čitavog sveta.

Razmišljajući o vama, treba uvek da imamo na umu da će sadašnje generacije izroditi nove lidere ove zemlje i zato je veoma važno da budete pre svega spremniji i zreliji za preuzimanje kormila koje vam sledi  

Delimo istu viziju: da Saobraćajni fakultet od dobrog postane izuzetan. Da postane mesto sa kojega će odlaziti u svet i iz sveta se vraćati u zemlju najbolji saobraćajni inženjeri, najbolji u širem regionu. Da budemo prepoznati kao jedan od najboljih saobraćajnih fakulteta u svetu, da nikada ne okončamo modernizaciju i unapređenje nastave, jer promene su konstantne.

Da nastavno osoblje Saobraćajnog fakulteta ima mogućnost stalnog usavršavanja i napredovanja, da bude renomirani predstavnik naučne zajednice. Hvala svima koji su i ove godine podržali aktivnosti Saobraćajnog fakulteta i koji su dali doprinos da naša ustanova očuva i unapredi status renomirane obrazovne i naučne ustanove. Hvala posebno vama, studentima i zaposlenima Fakulteta. Bez vas bi ovu zgradu činili samo zidovi.

(Budikarakter.rs)

Share