Dekan Građevinskog fakulteta Kuzmanović: Principi akademskih građana nisu zapisani u udžbenicima

vladan kuzmanović

Studirati, znači biti slobodnog duha, razmišljati, analizirati, zaključivati, znači učestvovati i u drugim oblicima studentskog života i dati svoj doprinos radu akademske zajednice

Za Karakter piše prof. dr Vladan Kuzmanović, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu

vladan kuzmanović

Drage kolege studenti, ne obraćam vam se sa pozicije dekana i profesora, već kao stariji kolega koji je bio u poziciji u kojoj ste vi sada, ali i kao neko ko je ostvario vaš san: završetak studija i zaposlenje u struci koju volite.

Studiranje na Građevinskom fakultetu oduvek je bio akademski izazov. Tako je već skoro 175 godina, koliko se izučavaju predmeti iz građevinske i geodetske struke na Univerzitetu u Beogradu. Ipak, duga i ponosna tradicija ne sprečava nas da modernizujemo fakultet. Svesni težine fakulteta proistekle iz odgovornosti građevinskih inženjera, posvećeni smo povećanju efikasnosti studiranja.

To je prioritetni cilj procesa kojim se aktivno bavimo, zadatak koji zajedno rešavaju profesori i studenti i ispit koji samo zajedno možemo položiti. Istovremeno, to je borba za budućnost fakulteta, za nove generacije građevinskih inženjera, ali i borba za dostojanstvo i čast studenta.

UČENJE I DOSTOJANSTVO

Zadatak svakog fakulteta je da nastavnim planovima i studijskim programima obezbedi novoj generaciji studenata kompetencije i znanja koja su potrebna za uspešno bavljenje poslom u prvih desetak godina rada, ali i znanja neophodna za čitavu stručnu karijeru i radni vek. Međutim, taj cilj mora biti dostignut uz čuvanje dostojanstva studenta, poštovanjem vremena neophodnog za učenje, imajući u vidu i vreme za druge aktivnosti koje status studenta uz sebe nosi. Studirati, znači biti slobodnog duha, razmišljati, analizirati, zaključivati, znači učestvovati i u drugim oblicima studentskog života i dati svoj doprinos radu akademske zajednice kroz različite oblike studentskog organizovanja i akcija, studentske mobilnosti u okviru međunarodnih projekata, učešćem na tribinama i diskursima po pitanjima od interesa za akademsku i širu javnost.

Pravi akademski građanin bićete jedino ako prihvatite principe kolegijalnosti, saradnje, stručnosti, akademske čestitosti, ličnog i inženjerskog poštenja.

Ovi principi nisu zapisani u udžbenicima koje čitate. Oni se usvajaju kroz proces studiranja na fakultetima koji neguju te vrednosti, a u koje se s pravom ubraja i Građevinski fakultet u Beogradu.

PRAKTIČNA PRIMENA

Stereotipi poput „nepristupačni profesori“ razbijaju se ili potvrđuju u rezultatima anketa u kojima studenti vrednuju rad nastavnika. Nastavnici i saradnici našeg fakulteta mogu se pohvaliti odličnim ocenama pri kvantifikaciji svog rada od strane studenata. To je još jedan pokazatelj našeg jasnog opredeljenja da fakultet postoji zbog studenata i da u centru pažnje mora da bude bude student, a ne nastavnik.

Želimo da vi, studenti, ne budete samo pasivni posmatrači i prijemnici profesorovog izlaganja, već aktivni učesnici u nastavnom procesu. Današnji ubrzani način života, razvoj informacionih tehnologija i sredstava komunikacije, jasno se odražavaju i na tehniku učenja. Podaci koji su već dostupni u udžbeniku ili pojave i procesi koji su u pisanoj formi dovoljno jasno objašnjeni u dostupnoj literaturi, postaju neinteresantni za (ponovno) slušanje na klasičnim predavanjima.

Student dolazi na predavanja po nešto novo, nešto što ne može dobiti sa par klikova na mobilnom uređaju.

Dolazi po novu informaciju, dolazi da čuje nešto što ne može lako da se pretoči u pisanu reč ‒ lično iskustvo predavača u rešavanju problema struke i nauke. Takođe, dolazi po provokaciju, po zadatke ili, rekao bih ,„akademske zagonetke“ koje se postavljaju pri individualnom ili radu u malim grupama, što je karakteristično za studiranje na Građevinskom fakultetu. Razmišljanje o postavljenom problemu i mentalni napor u traganju za mogućim rešenjima izuzetno je važan aspekt usvajanja novih znanja i stvaranje osnove za inženjersko zaključivanje neophodno za svakodnevni rad u praksi.

Dodatnu vrednost obrazovanju daju višenedeljne stručne prakse i stručne ekskurzije. Na taj način, stečeno široko akademsko znanje usmerava se ka praktičnoj primeni i rešavanju konkretnih problema u projektovanju i izvođenju građevinskih objekata.

GRB I CILJEVI

Trenutak za naš fakultet je specifičan jer treba odgovoriti na izuzetno velike zahteve tržišta za građevinskim inženjerima, a sve projekcije pokazuju da će se takav trend nastaviti i u decenijama pred nama. Svakodnevno smo suočeni sa molbama firmi koje žele da zaposle inženjere-početnike različitih profila, a koji odgovaraju modulima studijskog programa Građevinarstvo: Кonstrukcije, Putevi, železnice i aerodromi, Hidrotehnika i vodnoekološko inženjerstvo i Upravljanje projektima u građevinarstvu, odnosno modulima: Geodezija, Geoinformatika i Upravljanje nepokretnostima sa studijskog programa Geodezija.

Na sve molbe nije moguće pozitivno odgovoriti, jer mnogi naši studenti završnih godina već imaju posao u struci. Jasno je da će velika potražnja dovesti i do nastavka povećanja plata građevinskih inženjera, koje su u poslednjih nekoliko godina već povećane dva puta. Potvrda velike zainteresovanosti privrede da zaposli naše studente jeste i prvi Sajam stipendija Građevinskog fakulteta, održan u novembru 2019. U veoma kratkom roku prijavilo se tridesetak firmi koje su obezbedile oko 130 stipendija, i to ne samo za studente master studija (studenti pete godine), već i studente završne, četvrte godine osnovnih akademskih studija.

Sasvim je sigurno da će ovaj sajam postati tradicionalan i još masovniji, jer predstavlja veoma uspešan koncept u kome studenti dobijaju finansijsku podršku za studiranje, a firme planski obezbeđuju kvalitetan mladi kadar.

Na grbu Građevinskog fakulteta u Beogradu koji sa ponosom nose naši bivši studenti, danas uspešni inženjeri, nalaze se tri reči koje nas stalno podsećaju na ciljeve kojima ostajemo posvećeni: studere, docere, aedificare – učiti, obrazovati i graditi.

Učiti, zato što samo učenjem i stalnim usavršavanjem možemo ići napred i držati korak sa najnovijim dostignućima u struci i nauci. Obrazovati, zato što iskrenom posvećenošću obrazovanju stvaramo plejadu novih inženjera spremnih da nastave tamo gde smo mi stali i postanu bolji od svojih učitelja. Graditi, zato što je to naša profesija i potreba da društvu obezbedimo bolje uslove za život i rad.

(Budikarakter.rs)

Share