BIRODI: Rusija i Kina u srpskim medijima bez sekunde negativnog izveštavanja

Izvor: Beta / Foto: Pixabay

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je danas da od decembra 2020. do kraja novembra 2021. godine u centralnim dnevnicima televizija sa nacionalnim pokrivanjem – RTS, Pink, Prva, Hepi, B92, o vlastima Kine i Rusije, odnosno njihovim diplomatskim predstavnicima u Srbiji, nije bilo nijedne negativne sekunde izveštavanja.

U saopštenju BIRODI je ocenio da su takvim načinom izveštavanja o Kini i Rusiji navedene televizije ugrozile pravo na obaveštenost garantovano Ustavom Srbije, a da je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) saučesnik u medijskoj uskraćenosti građana Srbije jer ne koristi zakonska ovlašćenja da spreči jednostrano informisanje.

„Od ukupno 1:16:03, kineski funkcioneri, uključujući i predstavnike ambasade Kine u Srbiji su pozitivno predstavljeni u okviru 1:03:27 (83,4 odsto) pozitivnog vremena. Ostalo vreme kineski akteri su bili neutralno konotirani, odnosno bez negativnog vremena“, pokazao je monitoring.

Takođe, reklamno predstavljanje bilo je konstatovano u slučaju ruskih funkcionera i predstavnika ruske ambasade u Srbiji, tako da su od zbirno 1:45:38, ruski akteri bili predstavljeni 1:34:39, odnosno 89,6 odsto, dok su u preostalom vremenu analize bili neutralno konotirani u prilozima.

„Za razliku od Kine i Rusije, Evropska unija (EU) je tokom perioda monitoringa bila predstavljena značajno više 5:06:03 od Kine i Rusije. Naime, EU je bila 3/4 vremena neutralno predstavljena, dok je svaki peti sekund o EU (1:00:43) bio pozitivno konotiran. Negativno vreme o EU je trajalo 0:20:57, odnosno 6,8 odsto“, pokazao je monitoring

Takođe je utvređeno je da se najviše negativnih izveštaja odnosilo na SAD, a kako je precizirano u okviru petine posmatranog vremena (0:53:09) američki funkcioneri i predstavnici ambasade SAD u Beogradu bili su predstavljeni negativno, skoro dve trećine vremena bilo je neutralno, a samo tokom šestine vremenskog perioda izveštaji su bili pozitivni.