ALEOX AGRO REVOLUCIJA U SVETSKOJ POLJOPRIVREDI

zoran-gušavac

Klimatske promene dovele su do fenomena koji se zove oksidativni stres, a koji ima razarajući uticaj na zdravlje i prinos biljaka

ZORAN GUŠAVAC, direktor i vlasnik CP Distribution, piše za KARAKTER 

Zašto je bila potrebna “REVOLUCIJA” u poljoprivredi?

Da bismo to razumeli, poći ćemo od nesporne činjenice da je svetska poljoprivreda u velikoj krizi. Da bi svetska poljoprivreda uspela da prehrani celu populaciju na planeti, koja je 2018. premašila 7,5 milijardi ljudi, naučnici su intenzivno radili na selektiranju biljnih vrsta koje će doneti veći prinos. Isto tako, došlo je do sve veće primene đubriva sa istim ciljem. Ali, nažalost, značajno je porasla i primena pesticida za sprečavanje biljnih bolesti. Moćne poljoprivredne mašine su sve više osvajale obradive površine. Unapređena saobraćajna sredstva: kamioni, vozovi, brodovi i avioni, omogućili su da poljoprivredni proizvodi stignu širom planete. Ali takva intenzivna poljoprivreda značajno uništava životnu sredinu, a naročito zemljište. “Njegovo veličanstvo čovek” je svojim nemarom i u jurnjavi za profitom doveo do katastrofalnih klimatskih promena, koje su se odrazile na imunitet biljnog sveta. Do kritičnog nivoa uništen je ozonski omotač planete, što je dovelo do intenzivnog porasta UV zračenja. Prekomernom upotrebom azotnih đubriva i pesticida došlo je do dezertifikacije značajnih poljoprivrednih površina. Enormno sagorevanje fosilnih goriva dovelo je do efekta staklene bašte – globalno zagrevanje. Od 1990.do 2015.godine, za tri odsto smanjena je površina pod šumama na našoj planeti, a uz to, povećana je potreba za vodom koje je sve manje…

poljoprivredne-površine-1

Kako se klimatske promene odražavaju na biljni svet?

Klimatske promene dovele su do fenomena koji se zove oksidativni stres, a koji ima razarajući uticaj na zdravlje i prinos biljaka. Biljke su među najstarijim živim bićima na planeti. Tokom evolucije razvili su visok nivo inteligncije, kao i sposobnost da reaguju na nepovoljne uticaje. No, na katatastrofalan uticaj klimatskih promena, čiji je tvorac ljudski nemar, biljke nisu našle spreman odgovor i naprosto ga nemaju. Nabrojaću značajne stresove na koje biljke nisu sposobne da odgovore:

– UV zračenje
– starenje
– primena herbicida
– intenzivna svetlost
– patogeni
– vodni stres
– teški metali
– zagađenje (SO2, O3)
– ekstremne temperature
– solni stres
– nutritivni stres

ekstremne-temperature

Zašto preparat ALEOX AGRO predstavlja revoluciju u svetskoj poljoprivredi?

Oksidativni stres sveukupno čini udar na imunitet biljke. ALEOX AGRO predstavlja rešenje i odgovor biljke na sve nepovoljne uticaje. ALEOX AGRO značajno umanjuje ili potpuno eliminiše uticaj koji izaziva oksidativni stres. Jedinstven mehanizam delovanja preparata zasnovan je na trenutnoj redukciji slobodnih radikala ROS (Reactive Oxsigen Species) i sprečavanju reaktivnog oksidacionog procesa zdravih ćelija biljke. Obezbeđuje prevenciju bolesti, bolji zdravstveni status tokom vegetacije i na kraju, veći i zdraviji prinos.To znači da je uticaj ALEOX AGRO preparata – odgovor na uzrok, odnosno eliminiše buduće posledice zbog smanjenog imuniteta i to ga upravo čini jedinstvenim u odnosu na sve do sada primenjivane preparate u svetu.

Princip delovanja ALEOX AGRO
Regulator imunog sistema – ALEOX AGRO

ALEOX AGRO je visoko efikasan biološki stimulator za rast i razvoj biljaka, dobijen ekstrakcijom iz sibirskog bora – ariša, kao plod dugogodišnjeg istraživanja eminentnih naučnika iz Rusije. U saradnji sa kompanijom Agrushim iz Moskve, koja je i vlasnik brenda ALEOX AGRO, ovaj proizvod smo namenili svim proizvođačima iz oblasti agrara. ALEOX AGRO potpomaže rast i razvoj biljaka, koristi se za tretman žitarica, povrća, voća, cvetnih i ukrasnih biljnih kultura. Preparat je imunomodulator koji štiti zdravlje biljaka tokom vegetacije i posebno pri stresnim uslovima. ALEOX AGRO je ekološki preparat, prirodnog porekla, biorazgradiv, bez karence, koji se proizvodi u Rusiji i Evropskoj uniji, a registrovan je Srbiji i više zemalja EU. 

Preparat deluje kao antioksidant i koristi se u svim ratarskim i povrtarskim usevima, kao i voćarskim i vinogradarskim zasadima, koji se gaje u našim uslovima

Aktivna materija preparata je Dihidrokvercetin (Taksifolin) u koncentraciji od 50 g/l preparata, dobijen ekstrakcijom iz sibirskog bora – ariša, hladnom liofilizacijom na -70°C. Preparat deluje kao antioksidant i koristi se u svim ratarskim i povrtarskim usevima, kao i voćarskim i vinogradarskim zasadima, koji se gaje u našim uslovima. Blagovremenim tretmanom deluje preventivno u uslovima oksidativnog stresa izazvanog niskim i visokim temperaturama, oštećenjima zbog grada, suše, kod grešaka u upotrebi herbicida i fizičkih oštećenja biljaka. Omogućava optimalnu fotosintezu, pojačava rast i štiti zdravlje biljaka. Ubrzava tehnološku zrelost plodova i obezbeđuje uslove za značajno uvećanje prinosa u odnosu na deo useva koji nisu tretirani. ALEOX AGRO se može primeniti za tretiranje semena, za potapanje rasada i sadnica, folijarno i u sistemu zalivanja kap po kap.

Profil kompanije

CP Distribution je kompanija za uvoz, izvoz i distribuciju širokog spektra proizvoda, osnovana 2001. godine sa sedištem u Novom Sadu. Od samog nastanka, pa do danas, kompanija je opredeljena ka uvozu, izvozu i distribuciji velikog broja artikala u branši računarske opreme, suplemenata za ljudsku ishranu i sredstava za zaštitu i razvoj biljaka i životinja. CP Distribution  ima stručan tim, koji, kroz spoj stručnosti, entuzijazma i iskustva, obezbeđuje odgovore na sve zahteve klijenata i tržišta. Tokom dosadašnjeg rada, kompanija je dobila zavidan broj priznjanja i ostvarila prestižan status Authorised Distributor i Authorised Service Partner. Za izuzetan doprinos u delatnosti distribucije, tri puta smo osvojili nagradu distributera godine  – Distributor Award 2009, 2011. i 2012.

U oblasti suplemenata za ljudsku ishranu, intenzivno se pripremamo za tržište Balkana za ponudu nekoliko potpuno novih proizvoda baziranih na prirodnim i zdravim elementima, veoma delotvornim u obezbeđenju opšteg zdravstvenog stanja ljudi.

Cilj i vizija

Naš cilj je da kontinuiranim uvozom i stalnim lagerom robe, koju nudimo, a to je paleta proizvoda iz grupe ALEOX, uz trenutni fokus na proizvodu ALEOX AGRO, obezbedimo konstantnu prisutnost proizvoda iz naše ponude na tržištu i približimo ih potrošačima u Srbiji i na Balkanu, sa najboljim odnosom cene i kvaliteta.

Pri tome, opredelili smo se za jedinstven brend, proizvod i rešenje, želeći da budemo lider u distribuciji proizvoda iz naše ponude, a ne da budemo samo jedan od mnogih. 

Naša vizija kojoj težimo je da budemo prepoznatljivi i jedinstveni u poslovima distribucije proizvoda iz oblasti sredstava za rast, razvoj i zaštitu biljaka i životinja.

Svesni smo da je to ozbiljan zadatak. Trenutna pozicija preparata na tržištu sredstava za zaštitu biljaka nije takva da garantuje jednostavnu realizaciju našeg cilja. Zbog toga, formiramo sopstvene agronomske timove i angažujemo najkvalitetnije pojedince i institucije iz oblasti agrara za verifikaciju odličnih rezultata dobijenih primenom ALEOX AGRO preparata. Takođe, pokrećemo veoma značajne poteze iz oblasti marketinga. Svesni smo da na polju marketinga moramo učiniti značajan napredak, kako bi naš cilj bio što više dostupan. 

Vizija za budućnost je obezbeđenje uslova da ALEOX AGRO postane standard u oblasti najsavremenijih agrotehničkih mera na svim biljnim kulturama u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, uzgoju lekovitog i ukrasnog bilja

Vizija za budućnost je obezbeđenje uslova da ALEOX AGRO postane standard u oblasti najsavremenijih agrotehničkih mera na svim biljnim kulturama u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, uzgoju lekovitog i ukrasnog bilja … Uz to, vizija kojom se vodimo, je da se kroz primenu inovativnog preparata ALEOX AGRO obezbedi značajan doprinos u oblasti organske proizvodnje. Na kraju, u uslovima sve značajnijih klimatskih promena i sve veće zagađenosti životne sredine, cilj i vizija nam je široka primena ALEOX AGRO preparata u svrhu očuvanja i zaštite životne sredine, zaštite staništa pčela, odnosno tretiranje useva savremenim sredstvom neškodljivim za životnu sredinu, biljke, životinje i ljude.

aleox-agro

 

Share