TAMARA JOKANOVIĆ ZA KARAKTER: VREME JE ZA “RESTART” I “RECOVERY MOOD”

tamara jokanovic

Tamara Jokanović, generalna direktorka Represent Communications, piše za Karakter

Jeste li spremni da još jednom igrate na slepo?

Prvo nas je dočekalo neznanje, reklo bi se najozbiljniji protivnik današnjice. Iako je nekad neophodno biti hrabar, odvažan, pa čak i reskirati kako bi postigao zacrtane ciljeve, upravo je to ono najrizičnije. Igrati na slepo, nepripremljen za najvažnije stvari u životu – zdravlje i ljudske živote!

Danas, kada kažu da je najgore prošlo, suočeni smo ne samo sa rizikom po sopstveno zdravlje i ljudske živote, već i sa efektom „crnog labuda“ koji je pokrenuo globalnu ekonomsku krizu čije razmere tek u obrisima vidimo. Sada se, nažalost, ne suočavamo sa nepoznatim, ali se suočavamo sa nesagledivim posledicama koje će se odraziti na poslovanje velikog broja poslovnih subjekata. Reputacije mnogih kompanija i brendova već jesu ili će tek biti narušene usled smanjenja prihoda i plata, otkazivanja već dogovorenih poslova, neizvesnosti daljeg razvijanja virusa, bojaznosti od mogućeg pojavljivanja drugog talasa epidemije Covid-a 19, slanja ljudi na prinudne odmore, otpuštanja ili neproduženja ugovora zaposlenih, nepravovremeno izmirivanja obaveza, kao i dugoročne nemogućnosti povratka zaposlenih u poslovne prostorije.

Reputacija koju su kompanije i brendovi gradili godinama, može nestati i izgubiti se bukvalno preko noći!

Veliki broj kompanija se već suočio ili će se suočavati sa nezadovoljstvom zaposlenih i klijenata, ali i neispunjenim biznis planovima. Teška situacija iz koje će kompanije izaći sa novim poslovnim modelima ili vraćanjem na „staro-novo“ zahtevaju pomoć i podršku u svakom segmentu, te će im više nego ikada biti neophodna podrška, promišljeni potezi i planirana komunikacija.

Pričamo o mnoštvu reputacionih rizika koji kompanije mogu zadesiti na jednom mestu – zaštita podataka i poslovanja, sigurnost i zdravlje zaposlenih tokom krize i nakon povratka u radne prostorije, odnosi sa trećim licima i dobavljačima, etički rizici, stagnacija brenda usled nemogućnosti komunikacije i poslovanja u normalnim uslovima, regulatorna neusklađenost…Čini mi se da bih mogla još da nabrajam…

Čak i one kompanije koje su imale povećan obim posla tokom krize suočavaće se sa izazovima prilagođavanja novim uslovima poslovanja – „novom modelu“ organizacije posla usled promenjenih okolnosti i povećane potrebe za zaštitom zdravlja zaposlenih na radu, ali i onim problemima koji su se dešavali za vreme krize a sada izlaze na površinu…u najmanju ruku.

Jasno je da sve ove činjenice direktno utiču na reputaciju kompanije.

Industrije i kompanije koje su najviše pogođene krizom moraće da donose teške i nepopularne odluke, ukoliko ih već nisu donele…Složićete se, koji god potez da povuku, on će se u velikoj meri odraziti na reputaciju koju su sticale godinama, bilo pozitivnu bilo negativnu,i uticati na dalji tok poslovanja. Treba imati u vidu da bez obzira na to da li je neko pogođen krizom na dobar ili loš način, po povratku u „normalni modus poslovanja“ komunikacija postaje ključni alat i kada je reč o sticanju i o održavanju ili oporavku reputacije i odrediće dalje pozicioniranje kompanije u očima zaposlenih, partnera, relevantnih stakeholdera, medija i publike na društvenim mrežama.

Bez obzira na to da li je neko pogođen krizom na dobar ili loš način, po povratku u „normalni modus poslovanja“ komunikacija postaje ključni alat i kada je reč o sticanju i o održavanju ili oporavku reputacije

Jeste li spremni da još jednom igrate na slepo?

Hoćete li se ugasiti, restartovati ili primeniti reputation recovery mood? Beli ili crni labud – odlučite sami!

A ako ipak pitate za mišljenje jednog večitog optimistu da realno pogleda u budućnost, shvatićete da takvi uvek biraju srećan kraj! Ne zato što su po prirodi takvi, već zato što se oni bore za takve ishode, uvek iznova i od toga ne odustaju, ma koliko put bio težak, a prepreke naizgled nesavladive!

Share