Inovacije su najveći čovekov prijatelj

IT i virtualni svet, koji je sve širi, nešto je što će svakako na određeni način uticati na psihologiju svih generacija koje dolaze

diana gligorijević

DIANA GLIGORIJEVIĆ, Chief Marketing Officer, TeleGroup i članica Srpske asocijacije menadžera, za KARAKTER

IT

Pojam koji označava informacione tehnologije i osnov za svaku dalju inovaciju i poslovni, privredni i društveni razvoj. IT je nešto što je baza za sve novo što će se kreirati kao ponuda na tržištu, bilo u smislu prodaje proizvoda, prodaje i plasmana usluga, bilo u smislu stila i načina života, sticanja novih informacija, nove metodologije usvajanja znanja, kao i komunikacije među ljudima.

IT i virtualni svet, koji je sve širi, nešto je što će svakako na određeni način uticati na psihologiju svih generacija koje dolaze. Ljudsko znanje i ljudski kapacitet su ipak ograničeni, a ono što obezbeđuju informacione tehnologije predstavlja potpuno neograničen svet u kojem ima toliko novih informacija, svakodnevno prikupljanih i obrađenih, da zapravo jedna godina može da predstavlja sumu 10,15, pa čak i 20 godina, koliko bi jednom prosečnom čoveku bilo potrebno da stekne nova znanja i dođe do novih informacija.

Networking

Britansko-američki pojam koji podrazumeva umrežavanje. Reč je generisana na osnovu asocijacije sa stvaranjem krugova ljudi koji imaju potrebe da između sebe razmenjuju informacije, komuniciraju i dogovaraju se kako će nešto u budućnosti raditi, bilo u esnafskom, bilo u socijalno-grupnom, bilo u profesionalnom smislu. Taj termin je kasnije prenet i na to kako komuniciraju računari i pametni uređaji koji takođe kao skupovi nekakvih znanja moraju između sebe da stupaju u interakciju.

To je zapravo osnov za buduću veštačku inteligenciju, ili ono što će veštačka inteligencija u perspektivi značiti, a to je da će mašine početi da ne samo sakupljaju podatke i omogućavaju da ih čovek koristi ‒ već će same analizirati podatke koje imaju i na njihovoj bazi početi da kreiraju nove vrednosti i nove proizvode, nove evaluacije i analize i samim tim donositi i nove zaključke.

Roboti me asociraju na ljude koji zapravo nikada ne umeju da se odmore

Sorbona

Naučna institucija koja ima veoma impresivnu, dugu tradiciju i predstavlja mesto gde je sticanje znanja, iskustava i umetničkih komponenti svakodnevnog života doživljavalo takvu sublimaciju da su na Sorboni generacije gradile sebe i spremale se da grade svoje pokolenja. Sorbona je simbol elegancije, otmenosti, univerzalnosti i znanja za sva vremena. Sorbona predstavlja jedan dobar miks prirodnih i društvenih nauka i lepih umetnosti.

Porodica

Nešto najdragocenije u svakom pogledu. Ne označava samo biološku porodicu koja vas uvek ispunjava emocijom – a na emociji počiva ceo univerzum – već i porodica u najširem smislu ‒ profesionalna, poslovna…

Inovacije

Najveći prijatelj svakog čoveka ako se sa inovacijama srodi od samog početka svog obrazovanja i uklapanja u društveni milje. Inovacije  su nešto što menja svet i nije problem samih inovacija da ih čovek prihvati, koliko njihovog tempa i dinamike i njihovih smena  jer se one danas dešavaju mnogo brže nego što je to bilo decenijama, stotinama, pa i hiljadama godina koliko traje civilizacija.

Inovacija je uvek donosila novu vrednost, ali nije uvek svaka generacija u kojoj je inovacija kreirana bila spremna ne samo da je prihvati nego i da izvuče najveći benefit i korist iz nje. Često se dešavalo da zapravo tek naredna pokoljenja, koja stasavaju sa tom inovacijom, znaju najbolje da je primene, koriste i sa njom se srode.

Roboti

Neumorni asistenti. Robotika i roboti su, zapravo, takav primer veštačke inteligencije koja samu sebe kontinuirano nadograđuje, mnogo lakše i jednostavnije nego što to radi jedan čovek svojim mozgom, jer zapravo timovi ljudi rade na tome da jedan robot postane pametniji i sposobniji.

Robot je uvek aktivan i vredan, nema potrebe za odmorom, provodom i razonodom. Dakle, neumornost je nešto što me uvek asocira na robotiku, a roboti na ljude koji zapravo nikada ne umeju da se odmore, udahnu vazduh ili uživaju u nečem drugom osim radoholičarstva.

Ambicije 

Jedna od najlepših osobina koja krasi svakog čoveka pod uslovom da čovek ume da je kanališe i koristi, kao i ambiciju svojih najbližih saradnika, prijatelja, kolega, menadžera, kompanije i okruženja u kojem radi. Takođe, ambicije su dobre ukoliko su progresivne i ukoliko ne uništavaju individualnost ili ne eliminišu one koje nisu u stanju da je prate.

Ciljevi

Ciljevi su osnov pokretačkih snaga svakog pojedinca, svake grupe ili tima. Moraju uvek biti preispitivani i prilagođavani situacijama, jer kako se menjaju okolnosti u kojima se ciljevi ostvaruju, tako i ciljevi moraju biti nešto što čovek kreira stalno iz početka i u to ulaže svu svoju kreativnost, ali i spremnost za inoviranjem, jer samo tako onda ciljevi imaju svrhu i vuku i pojedinca i društo napred.

Industrija 4.0

Kao odgovor na sve bržu primenu novih tehnologija u svim granama privrede, na domaćem i regionalnom tržištu postoji povećana potreba za uslugama adaptacije biznisa na četvrtu tehnološku revoluciju. U ovom procesu digitalne transformacije mnogo je (novih) pitanja i izazova. Stare veštine ne daju neophodne rezultate. Tržištu i kompanijama su potrebne – inovacije.

TeleGroup Innovation nastoji da svoje aktivnosti sprovodi sa poslovnim organizacijama, ali i sa mladim predstavnicima generacija koje dolaze. Kreiran je poseban program, Akademija Digitalne Transformacije, u kojoj naši konsultanti zajedno sa najboljim studentima Beogradskog univerziteta rade na rešavanju poslovnih izazova kompanija. Rešavajući izazove poslovnih organizacija iz finansijske industrije, ali i iz oblasti proizvodnje, maloprodaje i usluga, TeleGroup Innovation, zajedno sa svojim klijentima, krči put ka punoj implementaciji tekovina 4. industrijske revolucije.

Jednakost

Gledajući iz ženskog ugla, jednakost podrazumeva da očekujem da se jednako tretiraju i muškarci i žene spram svojih kapaciteta, stručnosti i znanja, a ne spram svojih polova. To je podjednako važno koliko i jednakost različitih socijalnih kategorija, ali sa sličnim ili bliskim obrazovnim i strukovnim kapacitetima i ambicijama, jer sve to, kada se dobro uskladi, vuče celo društvo i sredinu napred.

Aktivizam

Aktivizam ima i svoju dobru i lošu stranu. Kada je aktivizam nešto što se radi da bi se pronalazile interesne grupe koje žele da pomognu onima kojima je pomoć potrebna, bez obzira da li govorimo o obrazovnim, socijalnim ili dobročiniteljskim kategorijama, onda je krajnje pozitivna, stimulativna aktivnost i nešto što treba gajiti.

S druge strane, kada preraste ili se izrodi u svoju suprotnost, kada je osnova za samo lično uzdizanje i nametanje drugima, kada je plod ličnih ambicija i nezasitosti pojedinaca u društvu, kada je osnovni cilj da jedna socijalna grupa potlači ostale svojim aktivizmom koji primenjuje, onda može biti najnegativnija pojava u društvu.

(budikarakter.rs)

Share